Den Samiske Halvtimen kan formidles gjennom flere ulike plattformer.

Avgangsutstillingen på Kunsthøgskolen i Oslo var en slik plattform. Å skape seg et eget univers på en gitt plass, sammen med andre avgangsstudenter med ulike prosjekter var en utfordring. Her ble Sáivu igjen destinasjon, men denne gangen ønsket jeg å presentere passasjen dit.

Den Samiske Halvtimen er altså både tittelen på mitt prosjekt, en filosofi, men også et handlingsrom. Jeg betrakter den samiske halvtimen som en liminalitet, en passasje eller et stoppested på vei til Sáivu, der alt kan skje. Tanken var da å invitere besøkende inn til Den Samiske Halvtimen, ved å bygge en slik passasje, et rom der betrakteren kan få et glimt av Sáivu.

Utstillingen ble bygget med utgangspunkt i sirkelen, og de fire himmelretningene.

Foto: Live Schille

Designavgang_Web72ppi_163.JPG
Designavgang_Web72ppi_164.JPG
Designavgang_Web72ppi_165.JPG
Designavgang_Web72ppi_167.JPG
Designavgang_Web72ppi_166.JPG