Den Samiske Halvtimen er tittelen på mitt masterprosjekt, men reisen med den Samiske Halvtimen skulle vise seg å finne nye reiseveier også etter avgang i mai 2018. Her publiseres annerkjennelser jeg har fått og juryens begrunnelser. Dette viser at urfolk og samisk kultur når bredt, også utenfor Sápmi.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke juryene, veiledere og lærere på KHiO, mentorer, samarbeidspartnere, assistenter som har sydd trykknapper og overlocket, verksmestere på KHiO, Nord-Troms Regionsråd, DOGA, Designblok, Den Norske Ambassade i Praha, Senter for Nordlige Folk, min familie og venner, alle som har stått på, og gitt mye av sin tid og tålmodighet for å gjøre dette mulig for meg. Jeg vil takke de som har vært åpen med sine erfaringer, gode samtalepartnere, de som har vært gavmilde med både historier, eventyr og reinsdyrhorn, Fredrik Bull som har reist sammen med meg, både i denne og den andre verden. Andre samiske utøvere som har vist interesse og delt sitt arbeid med meg. Og gode menensker som har vist interesse og nyskjerrighet ovenfor det samiske.

Reisen hadde blitt kort uten dere. Takk for muligheten til å reise videre.

l

 
49580984_358740638274636_569922476344082432_n.jpg

Doga-merket Nykommer til Den Samiske Halvtimen

 
Ramona Salo Myrseth (5 of 17)(1).jpg

Winner Diploma Selection !

«Choosing from diploma works from around the world, what we looked for as a Jury was authenticity, story, craftmanship and forward thinking design. Ramona Salo presented a strong story, rooted in traditions, spirituality and culture of Sami people. She transformed and translated this local and deeply rooted topic into very contemporary fashion design collection. She made her local heritage interesting and relevant part of international fashion conversation about traditions and future, local and global.»

Veronika Ruppert, journalist, creative director, Czech Radio, Radio Wave

 

Fondet for kunst og designstudenters pris.

I 2008 ble flere studentstipend slått sammen i FKDS-stipendet, som deles ut til avgangsstudenter ved Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design. Stipendet tildeles kandidater med avsluttende masteroppgaver av fremragende kvalitet. Stipendmidlene á kr 20.000, som forvaltes av hver avdeling, vil kunne tildeles en masteroppgave eller deles i to stipender á kr 10 000,- til to masteroppgaver.

Den Samiske Halvtimen ble tidelt et av FKDS-stipendene ved Avdeling Design. 

Les mer her.

Dette var juryens begrunnelse:

“En personlig reise inn i sin egen kulturs mytologier og tradisjoner danner rammen for masterprosjektet «Den Samiske Halvtimen» der Ramona Salo Myrseth tar oss med til den magiske verdenen Sàivu der alt kan skje. Med klær og fortellerkunst som uttrykksform formidles de dypereliggende verdiene i den nordsamiske kulturen på en original og inkluderende måte. Prosjektet plasserer seg stødig i en global bevegelse der en ny generasjon unge kunstnere og designere stolt tar tilbake verdiene som ligger i urfolks tradisjoner og kulturuttrykk og definerer dem som viktige for vår tid og for allmenheten. Dette masterprosjektet blir dermed begynnelsen på en lengre reise som vil kunne få betydning for utviklingen av kulturmangfold for oss alle, både lokalt og globalt”.