Den Samiske Halvtimen er tittelen på min masteravhandling på Kunsthøgskolen i Oslo 2016/2018. Inspirert av samiske mytologier, reise til Sáivu, danner Den Samiske Halvtimen rammen for prosjektet, som arbeidstittel og filosofi.

Født og oppvokst i en sjøsamisk kommune i Nord-Troms, et sentrum for et tre stammers møte, et møte mellom samer, kvener og nordmenn, og hjem for Riddu Riddu festivalen, har den samiske bakgrunnen hatt stor innvirkning i mitt arbeid som designer. Definisjoner omkring hva som er samisk (hvem definerer samisk) og temaer rundt urfolk i dag er et viktig fokus i mitt arbeid.

Jeg er en selvstendig designer, men også en formidler av kultur. Derfor vil jeg fortsette med tverrfaglige prosjekter innenfor urfolktema, og fortsette å arbeide for utviklingen og ivaretakelsen av den samiske kulturen.

Jeg mener vi må forvalte kulturen på en inkluderende og global måte. Urfolk er ikke isolerte, urfolk er verdensfolk.

Jeg vil bruke denne siden til å skrive om dette, nye prosjekter og oppfordre samiske kunstnere til å jobbe med hverandre, alle kulturer og andre urfolk.

Det er mitt mål at Den Samiske Halvtimen skal vare, og jeg ser på dette som en reise som akkurat har startet. Reisen er åpen for nytt reiseselskap, destinasjonen er uvisst.

Derfor oppfordrer jeg mennesker til å ta kontakt dersom du har noen spørsmål, eller tanker om samarbeid,

kanskje reiser vi sammen,

 

Ramona

avis.png