story

 
 

Born and raised in a multicultural municipality by the border of Finland in the Northern hemisphere, my childhood was very much influenced by winter, spectacular landscapes and natural phenomenon like the northern lights and the midnight sun. This has brought life to and inspired mystical stories about animals, nature and supernatural beings that have been shared between generations.

This upbringing is manifested in my work and esthetics. My design practice is heavily influenced by my upbringing in Northern-Norway, where these forms of expressions are woven into a modern esthetic, thematically and
materialistically. As a designer and storyteller I explore materials, textures, contrasts, cultural and personal memories, and try to navigate between different perspectives with needle and thread as my traveling tools.

 
 

Jeg ble født i Tromsø, og vokste oppi en liten, men vakker kommune i det nordligste nord. Denne kommunen, omringet av majestetiske fjell og dyp, glimrende fjord, har en befolkning der de fleste har urfolksbakgrunn. Manndalen, et tettsted i Kåfjord, er selve hjertet for den sjøsamiske befolkningen med Riddu festivalen som knytter urfolk over hele verden sammen.

Etter å ha fullført videregående, gikk veien videre til Oslo, en storby flere hundre mil unna midnattsolen og nordlyset.

En bachelor i kriminologi, litt kunsthistorie, en til bachelor i mote og produksjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og et internship hos det norske klesmerket Haik førte til et masterstudie i Design på Kunsthøgskolen i Oslo, som ble ferdig i 2018.

Masteravhandlingen «Den Samiske Halvtimen», et dypdykk i min egen kultur, førte reisen videre. Masterkolleksjonen ble prisvinnende, og veien gikk blant annet til Doga (Design og Arkitektur Norge). I januar 2019 vant prosjektet Doga-merket Nykommer 2018, og i mars 2019 ble et antrekk fra “Den Samiske Halvtimen” innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Selv om jeg i hovedsak er utdannet klesdesigner, har arbeidsområdene mine blitt like interdisiplinære og varierte som veien hit.

Som klesdesigner arbeider jeg med klær under mitt eget navn, men også kostymer og installation for andre. Blant annet har jeg medvirket som co-designer for musiker Torgeir Vassvik sitt samiske kostyme i produksjonen Mago, og har begitt meg ut på prosjektet «Gift of Stone» med Katarina Skår Lisa og andre utøvere.

Som kunstner og designer utforsker jeg tekstilet, og historiefortellinger, og fremdeles arbeider med spørsmål omkring identitet og urfolksfilosofi. Den kommende utstillingen på Akershus Kunstsenter oktober 2019 vil illustrere nettopp dette.

Mitt hjerte banker fremdeles i nord, og arbeidet mitt er også på vei hjem. Som historieforteller formidler jeg, og prøver å starte dialog, spre kunnskap og skape nyskjerrighet og interesse rundt det samiske, og urfolk. Jeg gjør derfor også muntlige presentasjoner, der reiseskildringene er vel så viktig som tekstiler.

I was born in Tromsø and grew up in a small municipality in the far North. Most of the inhabitants in this municipality, which is surrounded by majestic mountains and deep fjords, have native roots. Manndalen, a small town in Kåfjord, is the centre for the sami habitants, with the Riddu festival serving to bring together native peoples from all over the world.

After completing high school, my journey continued to Oslo. The capital is a long way from the midnight sun and the Northern lights.

After a Bachelor’s degree in Criminology, some art history, another Bachelor’s degree in fashion at Oslo and Akershus University College, as well as an internship for the Norwegian clothing brand HaikW/, I finally did a Master’s degree in Design at Oslo National Academy of the Arts in 2018.

My Master’s thesis «Den Samiske Halvtimen», a voyage into my own culture, put me on a new path. My Master’s collection won several awards, including the Doga-award «Nykommer 2018», which I was awarded in January 2019.

Although my degree is in fashion design, the fields I have explored are just as interdisciplinary and varied as the journey that has brought me to where I am today.

As a designer, I produce clothes under my own name, but I also produce costumes and installations for others. For instance, I have worked as a co-designer for musician Torgeir Vassvik’s sami costume in the production “Mago”, and have worked on projects like «Gift of Stone» with Katarina Skår Lisa and others.

As an artist and a designer, I explore textiles and storytelling, and continue to explore questions pertaining to identity and the philosophy of native peoples. The upcoming exhibition at Akershus Kunstsenter in October 2019 will further illustrate this.

The North has a special place in my heart, and my work is on its way home. As a storyteller, I communicate and try to start a dialogue, spread knowledge and spur curiosity about the sami culture, and further, the culture of native peoples. I also do oral presentations, where the journey and the textiles are equally important.

English texts translated by Sunniva S. Olsen

 
61029612_2384282298475568_7638866255268544512_n.jpg